Kulturní akce - Festival Slámování : O festivalu slámování


Česky (cz) English (en)


O slámování

Slámování je výtvarně recesivní akce pro jednotlivce i rodiny s dětmi, při které návštěvníci tvoří objekty ze slámy. Dostanete drát, provázek a slámu. A všichni se celý víkend baví, hrají si a ...

Slámování v plném proudu

První ročník proběhl v srpnu 1997 u pozdně gotického kostela Božího těla a zúčastnilo se ho 14 kamarádů z Občanského sdružení ŠVAGR. Spolek na záchranu památek a ŠVAGR potom spojili síly a ze Slámování se stala široko daleko známá akce. Součástí Slámování jsou divadelní představení, výstavy, řemeslné dílny (kovářská, keramická, malování), projekce filmů na náměstí a rockový koncert. Druhý ročník Slámování probíhal ještě u kostela Božího těla, ale doprovodný program již přímo v červenořečickém zámku, ke kterému dnes Slámování neodmyslitelně patří. Na zámku probíhají výstavy (Švagr, Spolek, Výtvarné sdružení Kosa, výstavy květinových instalací), účastníci zde mohou přespat a v případě špatného počasí je zámek pro všechny útočištěm.

Spolek se také prostřednictvím Slámování snaží upozornit na havarijní stav zámku a zpřístupnit jej veřejnosti a podniká kroky k jeho záchraně.

Třetí ročník Slámování byl podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti a čtvrtý ročník podpořila Nadace Via, dvakrát byl podpořen Nadací Čapíků z Putimi. Od roku 2002 je projekt podporován Fondem Vysočiny.

Cílem Slámování je:

Zapojení občanů do veřejného života v obci, nabídka alternativního, aktivního využití volného času, poukázání na zchátralou historickou památku, zviditelnění obce Červená Řečice, regionu Pelhřimovsko a kraje Vysočina.

Na Slámování přijíždějí lidé z celé České republiky (Praha, Liberec, Plzeň, Zlín, Písek), ale i ze Slovenska a v posledních letech slámovali i návštěvníci z Holandska, Belgie, Francie, Itálie, Švýcarska, Jižní Koreje, Japonska, Běloruska a Kanady.

Co je slámování?

Vytváření soch ze slámy.

Co je Slámování?

Je to malý pohodový festival aktivní zábavy s doprovodným programem - divadlo, kinematograf, koncert, výtvarné dílny a výstavy na zámku.

Kde a kdy se Slámování koná?

Slámování se koná na bývalém arcibiskupském zámku v Červené Řečici na Pelhřimovsku, v kraji Vysočina, v České republice. Trvá od pátku do neděle a koná se vždy třetí víkend v srpnu.

Červená Řečice (173.8 kB) Červená Řečice (111.2 kB)

Kdo je organizátorem Slámování?

Slámování pořádá Spolek na záchranu památek červenořečických a Občanské sdružení ŠVAGR z Písku. Od roku 2007 je pořadatelem pouze Spolek, ale ŠVAGŘI jsou i nadále příznivci a návštěvníci Slámování.

Komu je Slámování určeno?

Slámování má velmi specifický okruh zájemců. Slámují děti, mládež, mámy, tátové a babičky s dědečky. Také tety a strýci a ještě nesmíme zapomenou na psy.

Slámují i psi :-) (188.4 kB)

Co bylo na začátku?

Na začátku byla myšlenka v hlavě Jirky Jedličky, rodáka z Červené Řečice, člena Spolku na záchranu památek červenořečických a Občanského sdružení ŠVAGR, uspořádat sochařské sympozium pro studenty výtvarných škol, kde by se vytvářely sochy z materiálu, který je pro vesnici charakteristický. Takovým materiálem je i sláma, ale pro vytvoření sochy je to málo. Tak se přidal ke slámě drát, a aby to drželo pohromadě, přibyl i provázek. A to je vlastně všechno.

Jaké bylo první Slámování?

První Slámování bylo v roce 1997 u kostela Božího Těla v Červené Řečici a zúčastnilo se ho asi 14 kamarádů ze ŠVAGRA. Vzniklo několik úžasných objektů a Slámování bylo na světě.

Kostel Božího Těla v Červené Řečici (117.1 kB)

Co bylo dál?

Další ročník byl opět u kostela Božího těla a potom už bylo Slámování na zámku, spolu s organizováním doprovodných programů, spolupráce s kamarády ze ŠVAGRA, ale to už bylo Slámování malým festivalem, kterým je dodnes. Ke Slámování neodmyslitelně patří velká spousta fajn lidí, ze Spolku, ŠVAGRA a dalších spřízněných duší, kamarádů, bez nichž by Slámování nebylo. To platí i pro účastníky, kteří Slámování mají rádi nezapomínají na něj. Díky jejich zájmu Slámování žije.

Slámování trvá od pátku do neděle, jaké má festival zázemí?

Spát je možné na zámku ve spacáku nebo si zajistit ubytování v obci nebo okolí, na zámku jsou i toalety a sprcha s teplou vodou. V obci je několik obchodů s potravinami, průmyslové zboží atd. Je možné se připojit na internet.

Trocha občerstvení (107.2 kB) Toalety (145.7 kB)

Je festival pro účastníky finančně náročný?

Slámování je zdarma, kromě sobotního koncertu 4 kapel. Ubytování je zdarma, WC a umývárny jsou zdarma, doprovodné akce jsou zdarma, na kinematograf se platí dobrovolné vstupné a každý si hradí stravování.

Odkud jste přijeli? (118.0 kB)

Co je při tvorbě ze všeho nejdůležitější?

Fantazie, šikovné ruce, dobrá nálada tvůrců, spousty kamarádů, jídla a dobré hudby.

Slámování v plném proudu (177.1 kB)